4 Seasons in de Maasduinen

16 april 2015

Liefde zonder grenzen

Filed under: donatie,special needs — fransmarjosem @ 20:00

Stichting Liefde Zonder Grenzen starte in 2003 nadat een groep adoptieouders bij elkaar kwam om samen het leven van een kleine jongen in China te redden. Lees meer over hoe deze stichting de levens van duizenden kinderen veranderd op www.lovewithoutboundaries.com. Wij kwamen voor het eerst met hen in contact toen wij jaren geleden een eerste donatie aan het weeshuis van Sem toe wilden laten komen. Door hun inspanning en bemiddeling is dit al meermaals een succes geweest. Een paar weken geleden raakt Delia mijn hart maar ook het hart van onze kinderen. Samen gaven we onze bijdrage om haar operatie mogelijk te maken. We zijn zo blij voor haar!
delia

18 november 2013

Foto ontvangen vanuit China!

Filed under: adoptie,donatie,geboorteland China,happy family — fransmarjosem @ 20:30

Deze maand hebben wij via Linda Anne Greenshields aan Hope 4 China’s Children een donatie uit naam van Trisha en ons gezin over gemaakt. Voordat Linda naar de stad waar Trisha als baby is gevonden reisde, plaatste zij een oproep voor adoptieouders met daarin de vraag of ze updates mee kon nemen. Ik voelde me zeer geroepen om een uitgebreide update te maken zodat we het weeshuis en de pleegmoeder van Trisha kunnen laten weten hoe het met haar gaat en wie zij nu is. Wat ze allemaal leuk vind, hoe het op school gaat, dat ze zo lief en zorgzaam is voor haar familie, vrienden, vriendinnetjes en dieren. Wij waren zeer ontroerd en blij toen wij een foto met een enthousiaste medewerkster van het weeshuis in onze mailbox zagen! De medewerksters van het weeshuis vonden het fantastisch haar verhaal te lezen en op een aantal bijgevoegde foto’s te kunnen zien hoe het met Trisha gaat. Haar pleegmoeder was helaas niet bij de bijeenkomst, zij wordt door een collega van Linda bezocht om de update te overhandigen. We hopen voor Trisha dat ook van haar nog een fotootje binnenkort in de mailbox zit.
swi-nanning

Powered by WordPress