4 Seasons in de Maasduinen

21 augustus 2013

Woensdagmiddag

Filed under: Geen categorie — Familie Stammen @ 20:00

verkleindNu school weer gestart is, merken we dat het voor Trisha weer even vermoeiend is. Ze wilde vanmiddag lekker uitgebreid in bad vol bubbels en schuim, met daarbij een luisterverhaaltje op de Daisyspeler van Sem. Ze koos het hoorspel van Alice in Wonderland. Heerlijk hoe ze dan geniet en speelt met haar vissen en andere baddieren. Nu heeft ze zich heerlijk genesteld met haar lievelingsknuffels en wil ze graag nog een filmpje kijken. Ach ja, de woensdagmiddag is er ook voor om uit te rusten als je net weer bent begonnen om in het ritme te komen.

17 augustus 2013

Bericht NNID (Nederlands Netwerk Intersekse/DSD) : Geen Derde Geslacht in Duitsland

Filed under: DSD — Familie Stammen @ 21:30

In een aantal media (Süddeutsche Zeitung, Spiegel, De Standaard, Gazet van Antwerpen, De Telegraaf) wordt gezegd dat Duitsland vanaf 1 november een ‘derde geslacht’ kent. Maar dat klopt niet . Als het geslacht van een kind niet kan worden vastgesteld, moet in Duitsland vanaf 1 november bij de aangifte van de pasgeborene het veld geslacht worden opengelaten. Van een keuze is geen sprake. NNID ziet dat niet als een gunstige ontwikkeling.
Het is slechts een regeltje in een veel omvangrijke wetswijziging:
“Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe in das Geburtenregister einzutragen.”
In plaats van ‘man’ of ‘vrouw’ wordt het geslacht dan ‘onbepaald’. Er is dus geen sprake van een ”derde geslacht; de twee bestaande hokjes worden gewoon niet gebruikt. Dit zou het voor kinderen die geboren worden met een intersekse-conditie/DSD en met ambigue genitaliën, eenvoudiger moeten maken later het door hen gewenste geslacht te kiezen.
Hier zitten een aantal haken en ogen aan. Wie bepaalt, bijvoorbeeld, dat het geslacht niet is vast te stellen? Welke invloed hebben ouders? Hoe voorkom je dat een kind niet al bij voorbaat gestigmatiseerd wordt door diensten die de persoonsgegevens vanuit de overheid krijgen aangeleverd?
De nieuwe regeling kan zelfs een aantal ongewenste gevolgen hebben:
1.er wordt misschien eerder gekozen voor cosmetische chirurgie om het geslacht van het kind ‘duidelijk’ te maken (ook al zeggen de meeste onderzoekers dat dit niet werkt),
2.ouders en artsen kiezen misschien sneller voor prenatale behandeling (waarvan ook na 30 jaar nog niet is onderzocht wat dit voor gevolgen heeft),
3.ouders kiezen misschien eerder voor abortus om te voorkomen dat kinderen met ambigue genitaliën geboren worden.
Niet voor alle mensen met een intersekse-conditie/DSD
In de media wordt de Duitse wetswijziging gekoppeld aan ‘interseksuelen’, de interseksuele mens’ of ’interseksuele mensen’. Maar slechts een klein deel van de mensen met een intersekse-conditie of een DSD wordt geboren met ambigue genitaliën.
Artsen schatten dat 1 op de 4500 kinderen wordt geboren met ambigue genitaliën. Andere intersekse-condities/DSD’s worden gekenmerkt door een minder sterke variatie van de uitwendige geslachtsorganen of door een variatie van het chromosomenpatroon of van de interne geslachtsorganen. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar uit onderzoek blijkt dat het percentage mensen met een intersekse-conditie/DSD tussen de 0,6% en 1,7% ligt. Met dat laatste percentage, komt intersekse/DSD bijna even vaak voor als rood haar.
Nederland
Overigens kent Nederland al veel langer een soortgelijke bepaling (Burgerlijk Wetboek, Boek 1, Artikel 19d). Als het geslacht van een kind niet kan worden vastgesteld, wordt dit in de geboorteakte vermeld. Binnen drie maanden na de aangifte wordt de geboorteakte doorgehaald en wordt een nieuwe geboorteakte opgemaakt. Als dan geen medische verklaring is overlegd, of als uit de overgelegde medische verklaring blijkt dat het geslacht niet kon worden vastgesteld, dan vermeldt de nieuwe geboorteakte dat het geslacht van het kind niet kon worden vastgesteld. Het is niet bekend voor hoeveel mensen dit geldt.
In de standaard voor de behandeling van DSD’s staat dat een kind met onduidelijke geslachtskenmerken altijd een geslacht moet worden toegewezen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat er ooit van de Duitse en Nederlandse regeling gebruik zal worden gemaakt. Dat zou alleen mogelijk zijn als wettelijk wordt geregeld dat artsen geen cosmetische ingrepen bij pasgeboren kinderen mogen uitvoeren.
Een betere oplossing
NNID is geen voorstander van een derde hokje, want het enige doel van het registreren van verschillen, is het anders behandelen van mensen met die verschillen.
In plaats van een derde hokje, zou het beter zijn als het voor iedereen -dus ook voor mensen zonder intersekse-conditie/DSD- zo eenvoudig mogelijk wordt de registratie van het geslacht te wijzigen. Een baby met ambigue genitaliën krijgt dan het meest waarschijnlijke geslacht toegekend en kan dan later zelf aangeven of die keuze correct is of nog gewijzigd moet worden. Een wetsvoorstel om het wijzigen van de geslachtregistratie te vereenvoudigen ligt al geruime tijd bij de Eerste Kamer.

Krantenbericht Duitse Bild Zeitung

Filed under: DSD — Familie Stammen @ 20:30

Vandaag een voor ons heel interessant bericht in een Duitse krant :
M.i.v. 1 november 2013, zijn ouders in Duitsland niet langer genoodzaakt om bij de aangifte van de geboorte van hun kind jongen of meisje aan te kruisen. Een wijziging in de wet laat toe om dit vakje vrij te laten. CDU familie expert Peter Tauber (38) verteld aan BILD: het openhouden van de kolom “gender” is speciaal gekozen om intersexuele mensen later zonder druk te laten kiezen hoe ze willen leven. Australie is tot nu toe het enige land in de hele wereld, waar een derde geslacht erkent is. Daar word „different“ (anders) in alle dokumenten gezet. In Duitsland is in het paspoort langs „m“ (man), „f“ (vrouw) vanaf november ook een „x“ mogelijk.
300 tot 400 baby’s worden jaarlijks in Duitsland geboren met geen duidelijke definitie naar een geslacht. De ouders zijn gedwongen om een geslacht te kiezen. Vaak zelfs meteen met chirurgisch ingrijpen. Dit leidde later tot veel problemen en ernstige psychische nood van de betroffenen als de keuze die voor hen gemaakt was niet bleek te kloppen.
xy-girl

2 augustus 2013

Rodelbahn Gutach

Filed under: happy family,vakantie — Familie Stammen @ 20:30

Maandag toen het regende waren we er al geweest voor een eerste kennismaking, de Rodelbahn in Gutach. De kinderen en wij vinden het erg leuk om te beleven. Nadat ze eerst allebei nog een keer met papa en mama waren geweest mochten ze met z’n tweetjes zelf gaan rodelen, wat waren ze trots en wat vonden ze het leuk. Super enthousiast stapten ze steeds uit en riepen “nog een keer, nog een keer”!
rodeln

1 augustus 2013

Glaswaldsee

Filed under: happy family,in de natuur,vakantie — Familie Stammen @ 20:30

Vorig jaar tijdens onze vakantie in Wolfach ontdekten we de Glaswaldsee, we waren het er allemaal over eens dat we dit jaar heel graag weer een dagje aan deze see wilden beleven, het is er zo prachtig!
glaswaldsee

Powered by WordPress